New Release

Sort By:  
Gia Vi Cuoc Song (HDRemux)

Gia Vị Cuộc Sống (HDRemux)

English Title:  Recipes to Live
Item Description: Trọn bộ 12 DVD-Retail gồm 25 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa Do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$18.50
Co Gai Den Tu Hanh Tinh Meow (HDRemux)
Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow (HD Remux)
English Title:  My Lover from the Planet Meow
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 32 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$17.00
Dang Sau Ve Hao Nhoang (HDRemux)
Đằng Sau Vẻ Hào Nhoáng (HD Remux)
English Title: Two Steps from Heaven
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 35 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$18.50
Dong Doi Nghiet Nga 2 (HDRemux)
Dòng Đời Nghiệt Ngã 2 (HD Remux)
English Title:  Brother's Keeper 2
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 39 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.00
Nguoi Cha Mau Muc (HDRemux)
Người Cha Mẫu Mực (HD Remux)
English Title:  Presumed Accidents 
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Doi Hanh Dong Liem Chinh 2016 (HDReumx)
Đội Hành Động Liêm Chính 2016 (HD Rmux)
English Title:  ICAC Investigators 2016
Item Description: Trọn bộ 03 DVDs-Retail gồm 5 tập.
 
Thể Loại: Hành Động do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 03 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$4.80
Tinh Yeu Vuot The Ky (HD Remux)

Tình Yêu Vượt Thế Kỷ (HD Remux)

English Title: Love Through a Millennium
Item Description: Trọn bộ 11 DVD-Retail gồm 11 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$17.00
Tham Cung Quy Phi 2 (HD Remux)

Thâm Cung Quý Phi 2 (HD Remux)

English Title: Beauty of War 2

Item Description: Trọn bộ 08 DVD-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.99
Nguoi Vo Danh Da (HD Remux)
Người Vợ Đanh Đá (HD Remux)
English Title:  Lady Sour
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Anh Hung Xa Lo (Retail)

Anh Hùng Xa Lộ (Retail)

English Title: Mars

Item Description: Total 07 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection

$11.50
Chan Troi Uoc Mo 2 (HD Remux)
Chân Trời Ước Mơ 2 (HD Remux)
English Title: Come On, Cousin
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 29 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Thien Su Hay Ac Quy (HD Remux)
Thiên Sứ Hay Ác Quỷ (HD Remux)
English Title: Black Heart White Soul
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Thuong Truong Khoc Liet (HD Remux)
Thương Trường Khốc Liệt (HD Remux)
English Title: Overachievers
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 29 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Tuong Lai Rong Mo (HD Remux)
Tương Lai Rộng Mở (HD Remux)
English Title: Tomorrow Is Another Day
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Sac Thai Cuoc Doi (HD Remux)
Sắc Thái Cuộc Đời (HD Remux)
English Title: Rear Mirror
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$6.50
Rao Can Tinh Yeu (HD Remux)
Rào Cản Tình Yêu (HD Remux)
English Title: Rear Mirror
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Han Son Tiem Long (HD Remux)
Hàn Sơn Tiềm Long (HD Remux)
English Title:  Ghost Dragon of Cold Mountain
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Quan Truong Hiem Hoc (HD Remux)
Quan Trường Hiểm Hóc (HD Remux)
English Title:  Noblesse Oblige
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21 tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Than Linh Ho Menh (HD Remux)
Thần Linh Hộ Mệnh (HD Remux)
English Title:  My Spiritual Ex-Lover
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 15 tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.50
Gian Nan Duong Luat (HD Remux)
Gian Nan Đường Luật (HD Remux)
English Title:  Raising the Bar
Item Description: Trọn bộ 09 DVDs-Retail gồm 25 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$14.75
Per Page      41 - 60 of 128