Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
No Giang Ho (Retail)

*Nợ Giang Hồ* (Retail)

English Title:

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa, Lưu Gia Linh, Vạn Tử Lương....

$2.50
Anh Hung Hao Han (Retail)

*Anh Hùng Hảo Hán* (Retail)
 

English Title: Magic Hero

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Vạn Tử Lương, Lưu Đức Huê....

$2.50
Trang Su Xao Quyet (Retail)

*Trang Sư Xảo Quyệt* (Retail)

English Title: Lawyer Lawyer

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Tinh Trì...

$2.50
Thanh Tinh (Retail)

 *Thánh Tình"* (Retail) 

 

English Title: "The Magnificent Scoundrels"

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Hài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Tan Luc Dinh Ky (Retail)

*Tân Lục Đỉnh Ký* (Retail)
 

English Title: Loyal Tramp 1, 2

Item Description: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 2 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thành Hà, Châu Tinh Trì, Khưu Thục Trinh, Lưu Tùng Nhơn, Ôn Thiệu Luân....

$5.00
Anh Hung Than Tuong (Retail)

*Anh Hùng Thần Tượng* (Retail)
 

English Title: My Hero

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Lâm Tuấn Hiền, Thành Khuê An, Bạch An Ni, Lương Gia Nhân, Dương Quần....

$2.50
Vo Quit Day Mong Tay Nhon (Retail)

Vỏ Quít Dày Móng Tay Nhọn (Retail)
 

English Title: Curry And Pepper

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.  Subtilte English/Chinese

 

 

Starring:  Châu Tinh Trì, Trương Học Hửu, Bát An Lê, Tăng Trí Vĩ....

$2.50
Vua Hai Kich (Retail)

*Vua Hài Kịch* (Retail)
 

English Title: King Of Comedy

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Trang Nguyen To Khat Nhi (Retail)

* Trạng Nguyên Tô Khất Nhi* (Retail)

English Title: King Of Beggar

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Ngô Mạnh Đạt....

$2.50
Xam Xu Quan (Retail)

*Xẩm Xử Quan* (Retail)

English Title: Justice My Foot

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Tinh Trì, Mai Diễm Phương, Ngô Mạnh Đạt...

$2.50
Quan Xam Loc Coc (Retail)

*Quan Xẩm Lốc Cốc* (Retail)

English Title: Justice My Foot 2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt...

$2.50
Tan Tinh Vo Mon (Retail)

Tân "Tinh Võ Môn"* (Retail) 

 

English Title: "Fist Of Fury 1991"

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Quoc San 007 (Retail)

*Quốc Sản 007"* (Retail) 

 

English Title: "From Beijing with Love"

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Hoc Truong Uy Long 1,2,3 (Retail)

Học Trường Ủy Long 1,2,3 (Retail)

English Title: Fight Back To School 1,2,3

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 03 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 03 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Trương Mẫn....

$7.50
Chua Bip Thuong Hai (Retail)

*Chúa Bịp Thượng Hải - Thần Bài 3* (Retail)

English Title: God of Gamblers Part III Back To Shanghai

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Cờ Bạc, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Doan Binh Phu Qui (Retail)

*Đoàn Binh Phú Quí* (Retail)

English Title: The Fortune Code

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Mai Diễm Phương, Đàm Vịnh Lân, Hồng Kim Bảo....

$2.50
Tinh Yeu Vuot Khong Gian (Retail)

*Tình Yêu Vượt Không Gian* (Retail)

English Title: Timeless Romance

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Giả Tưởng, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lương Triều Vĩ, Lý Ỹ Hồng, Lưu Dĩ Đạt, Lâm Thượng Nghĩa, Triệu Ngân Phục, Lý Phong....

$2.50
Ba Vuong Ta Giap (Retail)

*Bá Vương Tạ Giáp* (Retail)

English Title: Bury Me High

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Thái Phượng, Tiền Gia Lạc, Hồ Huệ Trung, Từ Tiểu Minh....

$2.50
Thanh Bai 2 (Retail)

Thánh Bài 2* (Retail)

English Title: The Saint Of Gamblers

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cát Dân Huy, Khúc Thục Trinh, Thích Tiểu Long, Ngô Mạnh Đạt....

$2.50
Tinh Bao Giang Ho (Retail)

*Tình Báo Giang Hồ* (Retail)

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-Retail. 

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tăng Trí Vĩ, Ngô Trấn Vũ, Trần Tiểu Xuân, Quách Thiên Ni, Miêu Kiều Vĩ...

$2.50
Per Page      41 - 60 of 131