Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Mat Canh Phong Van (Retail)

*Mật Cảnh Phong Vân* (Retail)

English Title: My Lucky Stars

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bửu....

$2.50
Vo Hiep That Cong Chua (Retail)

*Võ Hiệp Thất Công Chúa* (Retail)

English Title: Holy Weapon

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Mẫn, Trần Gia Linh, Trịnh Du Linh, Ngô Quân Như, Trương Mạn Ngọc, Quan Vĩnh Hà, Lưu Tùng Nhân

Ngô Mạnh Đạt, Trương Vĩ Kiện, Nhâm Đạt Hoa...

$2.50
Vu Khi Nguyen Thuy (Retail)

*Vũ Khí Nguyên Thủy* (Retail)

English Title: Boby Weapon

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Văn Trác, Trương Huệ Nghi, Từ Cẩm Giang, Âu Cẩm Tường....

$2.50
Thieu Lam Tieu Tu 1 (Retail)

*Thiếu Lâm Tiểu Tử 1* (Retail)

English Title: Shaolin Popey

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Chí Dĩnh, Thích Tiểu Long, Hào Thiếu Vân....

$2.50
Thieu Lam Tieu Tu 2 (Retail)

*Thiếu Lâm Tiểu Tử 2* (Retail)

English Title: Shaolin Popey II Messy Temple

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hào Thiếu Vân, Thích Tiểu Long, Ngô Mạnh Đạt....

$2.50
Benh Thai Do Thi (Retail)

*Bệnh Thái Đô Thị* (Retail)

English Title: The Shopaholics

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Trương Bá Chi, Tử Tiểu Phụng, Trần Tiếu Xuân....

$2.50
Mot Nha Hai Ho (Retail)

*Một Nhà Hai Hộ* (Retail)

English Title: The Trouble Makers

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Drama, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Sản Sâm, Duân Tứ Duy, Maggie Q....

$2.50
Toi Muon Lam Nguoi Mau (Retail)

*Tôi Muốn Làm Người Mẫu* (Retail)

English Title: Supermodel

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Trung Cơ, Lâm Gia Hân, Sâm Mỹ....

$2.50
Cop Ho Long (Retail)

*Cọp Hổ Lòng* (Retail)

English Title: Tiger on Beat

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động - Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Lý Nguyên Bá, Lợi Tri....

$2.50
Co Nam Qua Nu (Retail)

*Cô Nam Quả Nữ* (Retail)

English Title: Needing You

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Trịnh Tú Văn....

$2.50
Hoa Thieu Hon Dao (Retail)

*Hỏa Thiêu Hồn Đảo* (Retail)

English Title: Island of Fire

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Cambodian Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Lưu Đức Huê, Lương Gia Huy....

$2.50
Dao Thu (Retail)

*Đao Thủ* (Retail)

English Title: Glade Killer

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trần Tiểu Xuân, Mộng Gia Huệ, Trịnh Hạo Nam....

$2.50
Giac Mong Manh Ho (Retail)

*Giấc Mộng Mãnh Hổ* (Retail)

English Title: The Tragic Fantasy-Tiger of Wanchai

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Nhiệm Đạt Huê, Trương Diệu Dương....

$2.50
Tri Phap Pham Phap (Retail)

*Tri Pháp Phạm Pháp* (Retail)

English Title:

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tăng Chí Vĩ, Quan Tú Mi, Ngô Ngạn Tổ, Lý Vĩ Thượng....

$2.50
Bach Lien Ta Giao (Retail)

*Bạch Liên Tà Giáo* (Retail)

English Title: White Lotus Cult

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Đổ Thiếu Tân, Diệp Toàn Chân, Viên Khiết Dinh, Lý Lệ Lệ....

$2.50
Gia Dinh Tinh Vo (Retail)

*Gia Đình Tinh Võ* (Retail)

English Title: House Of Fury

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Huỳnh Thu Sanh, Ngô Ngạn Tố, Twins....

$2.50
Hoi Tam Hiep (Retail)

*Hội Tam Hiệp* (Retail)

English Title: HK Triad

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Châu Ân, Ngô Trấn Vũ....

$2.50
Trai Tim Ngoai Tinh (Retail)

*Trái Tim Ngoại Tình* (Retail)

English Title: Itchy Heart

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh, Ưng Thái Nhi....

$2.50
Thien Hau Ma Chuoc (Retail)

*Thiên Hậu Mạ Chược* (Retail)

English Title: Kung Fu Marjong 2

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Bài Bạc, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Tấn An, Nguyên Hoa, Nguyên Thu....

$2.50
Cao Thu Ma Chuoc (Retail)

*Cao Thủ Mạ Chược* (Retail)

English Title: Kung Fu Marjong

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Bài Bạc, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Tấn An, Nguyên Hoa, Nguyên Thu....

$2.50
Per Page      101 - 120 of 131