Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Trong An Song Hung (Retail)

*Trọng Án Song Hùng* (Retail)

English Title: Heat Team

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action- Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Phú Thành, Trịnh Hy Di, Trần Dịch Tấn....

$2.50
Thanh Xa (Retail)

*Thanh Xà* (Retail)

English Title: Green Snake

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Văn Trắc,Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc....

$2.50
Tan Long Mon Khach San (Retail)

*Tân Long Môn Khách Sạn* (Retail)

English Title: Dragon Inn

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Cambodian Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thanh Hà, Lương Gia Linh, Trương Mạn Ngọc....

$2.50
Am Duong Phap Vuong (Retail)

*Âm Dương Pháp Vương* (Retail)

English Title: Painted Skin

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.  Subtilte English/Chinese

 

Starring:  Trịnh Thiếu Thu, Vương Tố Hiền, Hồng Kim Bảo....

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$2.50
Thanh Thi Diep Nhan (Retail)

*Thành Thị Điệp Nhân* (Retail)

English Title: City Hunter

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action- Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Khưu Thục Trinh, Lê Minh....

$2.50
Bip Than Phi Long (Retail)

*Bịp Thần Phi Long* (Retail)

English Title: Mahjong Dragon

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Văn Trắc, Ngô Quân Nhi, Kha Thụ Lương, Tiêu Phương Phương....

$2.50
Thu Dam Uy Long (Retail)

*Thủ Đảm Uy Long* (Retail)

English Title: High Rish

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action- Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jet Li, Jacky Cheung, Chingmy Yau....

$2.50
Cuop Than Tuyet Sac (Retail)

*Cướp Thần Tuyệt Sắc* (Retail)
 

English Title: Lady Killers

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Thư Kỳ, Trương Chí Lâm, Ngô Quân Như....

$2.50
Hiep Nu Truyen Ky (Retail)

*Hiệp Nữ Truyền Kỳ* (Retail)

English Title: Zen of Sword

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Gia Hân, Dương Lệ Thanh, Lưu Tích Minh....

$2.50
Lam Huyet Nhan (Retail)

*Lam Huyết Nhân* (Retail)

English Title: The Wesley's Mysterious File

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Quan Chí Lâm, Thư Kỳ...

$2.50
Dai Su Bat Ma (Retail)

*Đại Sư Bắt Ma* (Retail)

English Title: Vampire Vs Vampire

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$2.50
Per Page      121 - 131 of 131