Kiếm Hiệp

Sort By:  
Vo Tac Thien (Retail)

Võ Tắc Thiên - Nhất Đại Nữ Hoàng (Retail)

English Title: Empress Wu Zetian

Item Description: Total 20 DVD-Retail.

Thể Loại: Lịch Sử , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Than, Trần Bội Linh, Hứa Gia Vinh...

$32.00
Than Bo - Chien Ngoc Quan Am (Retail)

Thần Bộ - Chiển Ngọc Quan Âm (Retail)

English Title: Lord if Imprisonment II

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Dai Dia Phi Ung (Retail)

Đại Địa Phi Ưng (Retail)

English Title:   Land of the Condors
Item Description: Trọn bộ 03 DVD-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 03 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình ảnh rỏ] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
Starring: Lê Mỹ Nhàn, Trịnh Lợi,  Lưu Gia Huy, Chu Khiết Nghi, Thiệu Trong Hanh....
$6.00
Tuyet Dai Song Kieu (Retail)

Tuyệt Đại Song Kiêu (Retail)

English Title: The Legendary Sibblings

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Thanh Kiem (Retail)

Thánh Kiếm (Retail)

English Title: Devil's Disciples

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Giang Ho Lang Tu (Retail)

Giang Hồ Lãng Tử (Retail)

English Title: The Young Wanderer

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$15.50
Thien Long Bat Bo 2004 (Retail)

Thiên Long Bát Bộ 2004 (Retail)

English Title: Tian Long Ba Bu

Item Description: Total 20 DVD-Retail.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$31.00
Tieu Ngu Nhi Va Hoa Vo Khuyet (Retail)

Tiểu Ngư Nhi & Hoa Vô Khuyết (Retail)

English Title: The Handsome Siblings

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$26.99
Tan Y Thien Do Long Ky (HDRemux)

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (HDRemux)

English Title: Six Heaven Sword and Dragon Sabre
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 40 Tập
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language. English Subtitle
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
Dai Chien Co Kim (Retail)

Đại Chiến Cổ Kim (Retail)

English Title: Ancient Terracotta War Situation

Item Description: Trọn bộ 20 DVD-Retail gồm 40 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail-Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

Diễn Viên: An Dĩ Hiên, Đổ Thuần, La Gia Lương, Anna Phương...
$32.00
Hoang Gia Tru Tuong DVD9 (Retail)

*Hoàng Gia Trù Tướng*(DVD9-Retail)

English Title: "Food Glorious Food "

Item Description: Total 07 DVD9-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD9-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trịnh Tắc Sĩ, Trưng Quốc, Lâm Tâm Như, Thương Thiên Nga, Lương Tiểu Băng...

$17.50
Tuyet Menh Thien Nhai (DVD9-Retail)

*Tuyệt Mệnh Thiên Nhai* (DVD9- Retail)

English Title: "The Immortal Fugitive"

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. Trọn Bộ 34 Tập

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-R 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Tùng Nhân, Quan Vịnh Hà, Mạc Thiếu Thông, Ma Cô ....

$12.00
Ton Tu Binh Phap (DVD9-Retail)

*Tôn Tử Binh Pháp* (DVD9- Retail)

English Title: Warrior Period I&II

Item Description: Total 07 DVD9-Retail.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD9-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Trịnh Tắc Sĩ, Mạch Thiếu Thông, Quan Vịnh Hà, Ngô Nghị Tướng, Lê Mỹ Nhàn, Từ Cẩm Giang, Uông Vũ, Lưu Thuận...

$17.50
Kiem Ngan Le Sau (DVD9-Retail)

*Kiếm Ngấn Lệ Sầu* (DVD9-Retail)

English Title: "The Tearfull Sword''

Item Description: Total 06 DVD9-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Taiseng thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD9-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
                                                                                                                                                                                       Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tiêu Ân Tuấn, Thái Thiều Phấn, Phi Hạ Nam, Thang Quân Hỷ...

$15.00
Vo Anh Kim Dao DVD9(Retail)

Anh hùng cuối cùng trong võ lâm
* Vô Ảnh Kim Đao * (DVD9-Retail)

English Title: The Revelation of The Last Hero

Item Description: Total 06 DVD9-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD9-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring Quách Thú Thành, Lâm Văn Long, Viên Khiết Oanh, Lương Tiểu Băng, Thái Thiếu Phấn... 

$15.00
Thien Tu Tam Long (Retail)

*Thiên Tử Tầm Long* (Retail)

English Title: Whatever it takes

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Truyền Thuyết , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: rần Hạo Dân, Vân Tùng Nhân, Dương Di.....

Be the first to review this product!

$16.00
Anh Hung Truyen Thuyet (Retail)

*Anh Hùng Truyền Thuyết* (Retail)

English Title: Story of the Water Margin

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Truyền Thuyết , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Viên Vịnh Nghi, Lưu Gia Huy, Chung Thục Tuệ, Tăng Vĩ Quyền

$16.00
Hoan Chau Cat Cat 3 (Retail)

*Hoàn Châu Cát Cát 3* (Retail)

English Title: The Princess Pearl 3

Item Description: Total 20 DVD-Retail.

Thể Loại: Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Dịch, Cổ Cự Cơ, Châu Kiệt, Mã Y Lợi, Địch Long, Thùy Linh

$32.00
Vua Can Long (Retail)

Vua Càn Long* (Retail)

English Title: Take Care Your Majesty

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Đức Hòa, Lưu Gia Linh, Lưu Thanh Vân...

$16.00
Tiet Nhon Qui (Retail)

*Tiết Nhơn Quí* (Retail)

English Title: The Legend of the General Win Never Was

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Tử Lương, Đặng Tụy Vân, Liêu Khải Trí, Tấn Hoàng...

$16.00
Per Page      61 - 80 of 257