Kiếm Hiệp

Sort By:  
Tiet Cuong Phan Duong (Retail)

*Tiết Cương Phản Đường* (Retail)

English Title: Desined to Rebel

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Thanh Vân, Lưu Mỹ Quyên, Quan Lễ Kiệt, Ngô Trấn Vũ...

$14.00
Duong Mon Nu Tuong (Retail)

*Dương Môn Nữ Tướng- Nữ Nhi Đương Tự Cường* (Retail)

English Title: Legendary Fighter - Yang's Heroine

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ly Nhuoc Dong, Ninh Tinh, Trinh Boi Boi...

$32.00
Thien Thu Anh Liet Truyen (Retail)

*Thiên Thu Anh Liệt Truyền* (Retail)

English Title: Assassins

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Đức Khải, Viên Khiết Nghi, Uông Vũ, Ngũ Nghi Tường, Quan Vĩnh Hà, Tiền Tiểu Hào, Chung Thục Huệ...

$32.00
Thien Nien Thien Tu (Retail)

*Thiếu Niên Thiên Tử* (Retail)

English Title: The Young Prince of Han

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đặng Chiêu, Phan Hồng, Lưu Viên Viên

$28.00
Thieu Nien Thien Tu Khang Hy (Retail)

*Thiếu Niên Thiên Tử Khang Hy* (Retail)

English Title: The Young Prince of Han 2

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đặng Chiêu, Phan Hồng, Lưu Viên Viên

$32.00
Dai Noi Quan Anh (Retail)

*Đại Nội Quần Anh* (Retail)

English Title: Dynasty

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mễ Tuyết, Vạn Tử Lương, Khương Đại Vệ...

$28.00
Dai Tuong Trinh Thanh Cong (Retail)

*Đại Tướng Trịnh Thành Công* (Retail)

English Title: Zhemg Cheng Cong

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Huy Mỹ Chân, Ngô Trấn Vũ, Dung Huệ Vân

$19.00
Dong Chau Liet Quoc - Xuan Thu (Retail)

*Đông Châu Liệt Quốc- Xuân Thu* (Retail)

English Title: The Later Years of Zhou's Dynasty - Spring and Autumn Period

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$23.50
Dong Chau Liet Quoc - Chien Quoc (Retail)

*Đông Châu Liệt Quốc- Chiến Quốc* (Retail)

English Title: The Later Years of Zhou's Dynasty - The Warring States

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$24.00
Song Hung Tranh Ba (Retail)

*Song Hùng Tranh Bá* (Retail)

English Title: The Conquest

Item Description: Total 21 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 21 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mã Đức Chung, Lưu Tùng Nhân, Trần Khôn, Quách Thiện Ni, Phàm Chi Khởi...

$33.50
Dai Minh Quan Anh (Retail)

*Đại Minh Quần Anh* (Retail)

English Title: Born to be a King

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nhiệm Đạt Huê, Trần Mận Nhi, Lưu Thanh Vân, Huỳnh Dĩ Cầm.. 

$16.00
Giang Ho Ky Hiep (Retail)

*Giang Hồ Kỳ Hiệp* (Retail)

English Title: Legend of Yung Ching

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Lương Tranh, Trịnh Hạo Nam, Lưu Ngọc Đình...

$18.00
Giang Ho Ky Hiep 2 (Retail)

*Giang Hồ Kỳ Hiệp 2* (Retail)

English Title: Legend of Yung Ching 2

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Lương Tranh, Trịnh Hạo Nam, Lưu Ngọc Đình...

$27.50
Thien Tu Dai Han (Retail)

*Thiên Tử Đại Hán* (Retail)

English Title: Han Dynasty aka (The Prince of Han)

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Đạo Minh, Huỳnh Hiểu Minh, Gia Tinh Vân, Trần Sa Sa, Trần Sa Lợi...

$32.00
Han So Song Tranh (Retail)

*Hán Sở Song Tranh* (Retail)

English Title: The Grand Canal

Item Description: Total 25 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 25 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hồ Quân, Ngô Thiễn Liên, Dương Cung Như, Chiêu Vĩnh Sinh 

$39.00
Moc Que Anh (Retail)

*Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn Trận* (Retail)

English Title: Heroine of the Yangs

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Tú Vân, Tiêu Ân Tuấn 

$32.00
Tieu Bao Va Khang Hy (Retail)

*Tiểu Bảo và Khang Hy* (Retail)

English Title: The Duke of Mount Deer 2000

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật Kiếm Hiệp , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Vệ Kiện, Trinh Y Kiện, Trần Pháp Dung, Lâm Tâm Như

$32.00
Dai Minh Vuong Trieu (Retail)

*Đại Minh Vương Triều* (Retail)

English Title: Ming Dynasties

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phu Nghe Vi, Qui A Loi ...

$16.00
Han Vo Dai De (Retail)

*Hán Võ Đại Đế* (Retail)

English Title: The Emperor of Han Dynasty

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Bảo Quốc, Đào Hồng, Trương Thế, Quy Á Lôi, Dương Đồng Thư

$32.00
Thuy Hu Truyen (Retail)

*Thủy Hử Truyện - 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc - Thế Thiên Hành Đạo* (Retail)

English Title: Outlaws of the Marshers

Item Description: Total 15 DVD-Retail.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$24.00
Per Page      81 - 100 of 257