Kiếm Hiệp

Sort By:  
Hieu Trang Bi Su (Retail)

* Hiếu Trang Bí Sử * (Retail)

English Title: Xiao Zhuang Epic

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mã Cảnh Đào, Ninh Tịnh, Lưu Đức Khải, Thư Cầm Cao Oa, Yên Thiện Thiện, Hà Tái Phi

$30.50
Thai To Bi Su (Retail)

* Thái Tổ Bí Sử * (Retail)

English Title: Secret History Of Emperor Qing

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mã Cảnh Đào, Trần Đức Dung

$25.00
Cuu Vuong Doat Ngoi (Retail)

* Cửu Vương Đoạt Ngôi *(Retail)

English Title: Secret Battle Of The Majesty

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giang Hoa, Thang Chân Nghiệp, Thái Hiếu Nghi, Ân Chi Cường, Cao Hùng, Từ Cẩm Giang

$11.00
Mau Nhuom Dien Thai Hoa (Retail)

* Máu Nhuộm Điện Thái Hòa *(Retail)

English Title: Secret Battle Of The Majesty 2

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giang Hoa, Thang Chân Nghiệp, Thái Hiếu Nghi, Ân Chi Cường, Cao Hùng, Từ Cẩm Giang

$11.00
Bich Thuyet TT Duong Gia Tuong (Retail)

* Bích Huyết Thanh Thiên Vương Gia Tướng *(Retail)

English Title: Secret Battle Of The Majesty

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim Siêu Quần, Thái Hiểu Nghi, Từ Thiếu Cường, Tần Phối, Trân Chí Cường, Lý Hương Cầm...

$17.50
Dich Thanh Tam Doat Ngu Linh Ky (Retail)

* Địch Thanh Tam Đoạt Ngũ Linh Kỳ *(Retail)

English Title: The Great General

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Tùng Nhân, Từ Thiếu Cường,  Vạn Ỷ Vân, Lôi Tung Hiền, Ân Chí Cường, Đặng Hào Quang..

$17.50
Gia Cat Luong (Retail)

* Gia Cát Lượng * (Retail)

English Title: The Legendary Prime Minister Zhuge Liang

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Mễ Tuyết

Be the first to review this product!

$28.00
Kinh Kha (Retail)

* Kinh Kha * (Retail)

English Title:  Assassinator

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Luu Hoa, Ha Nhuan Dong...

$11.00
Lac Than (Retail)

*Lạc Thần* (Retail)

English Title: Where The Legend Begins

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vua Chúa , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Hào, Thái Thiếu Phàn, Mã Tuấn Vĩ, Quách Thiện Ni, Mạch Hào, Lưu Đan, Lâm Vĩ Chấn, Vương Lâm, Trịnh Tử Thành

$11.00
Nguy Thanh Tranh Ba (Retail)

* Nguy Thành Tranh Bá *(Retail)

English Title: The Rise and Fall of Qing Dynasty

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Thang Trấn Nghiệp, Thích Mỹ Trân, Âu Dương Bối San, Tuyết Ly

$16.00
Dieu Thuyen (Retail)

* Điêu Thuyền *(Retail)

English Title: Beauty Diu Sim

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lợi Tri, Vương Vĩ, Ngô Linh, Thang Trấn Tôn....

$16.00
Can Long Du Giang Nam (Retail)

*Càn Long Du Giang Nam* (Retail)

English Title: The Voyage of Emperor Chien Lung

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringTrần Hạo Dân, Du Thu Mẫn, Từ Hoài Ngọc...

$16.00
Bat Ky Tranh Ba (Retail)

* Bát Kỳ Tranh Bá *(Retail)

English Title: The Ching Dynasty

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Khương Văn, Chương Phong Nghị, Hứa Tịnh, Dương Lập Sơn...

$25.00
Ky Tai Ky Hieu Lam 3 (Retail)

*Kỳ Tài Kỷ Hiểu Lam III* (Retail)

English Title: The Bronze Teeth III

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringTrương Quốc Lập, Vương Cang, Trương Thiết Lâm, Trương Đình...

$32.00
Luong Duyen Phan Le Hoa (Retail)

*Lương Duyên Phàn Lệ Hoa* (Retail)

English Title: Lady Fan

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vua Chúa , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tuyên Huyên, Mã Đức Chung, Thạch Thu, Giang Chỉ Ni

$16.00
Viet Vuong Cau Tien (Retail)

*Việt Vương Câu Tiển* (Retail)

English Title: Goujian The King Of Yue

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Bảo Quốc, Vưu Dũng, Bào Quốc An, Lý Quang Thiết

$22.00
Tiet Nhan Qui Truyen Ky (Retail)

*Tiết Nhân Quí Truyền Kỳ* (Retail)

English Title: Legendary Warrior

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Thích Tiểu Long, Kim Sảo Sảo, Bảo Kiếm Phong, Trương Thiết Lâm

$22.00
Thich Ho (Retail)

*Thích Hổ* (Retail)

English Title: The Price of Glory

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lữ Lương Vĩ, Lý Tiểu Nhiễm, La Hải Quỳnh, Hà Mỹ Điền, Ngô Việt...

$22.00
Tam Quoc Dien Nghia (Retail)

*Tam Quốc Diễn Nghĩa* (Retail)

English Title: Romance of the Three Kingdoms

Item Description: Total 42 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 42 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$67.00
Thanh Cat Tu Han (Retail)

* Thành Cát Tư Hãn* (Retail)

English Title: Genghis Khan

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Từ Lương, Tạ Ninh, Huỳnh Nhật Huê, Lưu Mỹ Quyên...

$8.50
Per Page      101 - 120 of 257