Xã Hội

Sort By:  
Tran Chien Tham O (Retail)

Trận Chiến Tham Ô (Retail)

English Title: Wars of Bribery

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Hong Hy Quan (HD 720p)

Hồng Hy Quan (HD Remux)

English Title:   Kung Fu of Master
Item Description: Trọn bộ 15 DVD-Retail gồm 30 Tập.

Thể Loại: Võ Thuật Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

$22.50
Tuyet The Anh Tai (Retail)

Tuyệt Thế Anh Tài (Retail)

English Title: The Ultimate Crime Fighter

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$30.99
Tan Vinh Xuan Quyen (Retail)

Tân Vịnh Xuân Quyền (Retail)

English Title: Wing Chun

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.20
Truy Hon Giao Dich (Retail)

Truy Hồn Giao Dịch (Retail)

English Title: Net Deception

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Dong Thoai No Do Thi (Retail)

Đồng Thoại Nơi Đô Thị (Retail)

English Title: Romance Beyond

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Buoc Chan Giang Ho (Retail)

Bước Chân Giang Hồ (Retail)

English Title: The Justice of Life

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$11.50
Tinh Dem Kinh Hoang (Retail)

* Tình Đêm Kinh Hoàng* (Retail)

English Title: ''Central Affair''

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ta Hien, Diep Tuan, Huynh Hao Nhien, Truong Van Tu, Lam Vi Than, Coc To Lam...

$17.00
Oan Trai Tinh Nong (Retail)

Oan Trái Tình Nồng (Retail)

English Title: In The Chamber Of Bliss

Item Description: Total 07 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 Tập

Thể Loại: Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection

$11.50
Khach San Phong Van (Retail)

Khách Sạn Phong Vân (Retail)

English Title: Revolving Door of vengeance

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Trang Va Den (HDRemux)

Trắng & Đen (HDRemux)

 English Title: Black & White
Item Description: Total 08 DVDs-Retail. Trọn Bộ 24 Tập.

Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  Language.
Included: Chapters Selection
$13.50
Tinh Dem Kinh Hoang 2 (Retail)

* Tình Đêm Kinh Hoàng 2* (Retail)

English Title: ''Central Affair 2''

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Khải Thái, Diệp Tuần, Tạ Hiền, Trương Văn Từ, La Gia Anh, Mạch Gia Kỳ....

$18.50
Luat Phap Va Dao Nghia (Retail)

* Luật Pháp Và Đạo Nghĩa* (Retail)

English Title: ''Relentless Justice''

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đàm Diệu Văn, Quách Cát Minh, Tăng Giang, Diệp Đức Nhàn...

$20.00
Trinh Tham Bao Hiem (Retail)

* Trinh Thám Bảo Hiểm* (Retail)

English Title: ''Loving Insurance Of Dream Detective''

Item Description: Total 12 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Tử Hoa, Lam An Kinh, Ly Oai, Ly Giai Lam....

$18.50
Diet Ma Hiep Dao (Retail)

* Diệt Ma Hiệp Đạo* (Retail)

English Title: ''Vampire Expert II''

Item Description: Total 25 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 25 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Văn Long, Lâm Chánh Anh, Từ Thiếu Cường, Văn Tùng Nhân, Thương Thiên Nga, Mạnh Hải...

$39.50
Ma Dao Tranh Ba (Retail)

* Ma Đạo Tranh Bá* (Retail)

English Title: ''Vampire Expert''

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Chánh Anh, Từ Thiếu Cường, Văn Tùng Nhân, Vương Thư Kỳ...

$20.50
Khu Ta Diet Ma 2 (Retail)

* Khu Tà Diệt Ma 2* (Retail)

English Title: ''My Date with the Vampire 2''

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Ý Vân, Dương Cung Như, Nhiệm Đạt Huê, Duẫn Thiêu Chiêu...

$32.00
Khu Ta Diet Ma (Retail)

* Khu Tà Diệt Ma* (Retail)

English Title: ''My Date with the Vampire''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Ý Vân, Dương Cung Như, Trần Khải Thái, Đỗ Văn Trạch, Trân Vĩ, Duẫn Thiêu Chiêu...

$16.00
20 Nam Trung Phung (DVD9-Retail)

20 Năm Trùng Phùng (DVD9-Retail)

English Title: "Detective Chen Xu "

Item Description: Total 05 DVD9-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% uncompressed  DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp]

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 Starring: Vũ Vinh Quang, Trần Long, Ngộ Mã, Cam Đình Đình, Lưu Mục....

$15.00
Thieu Lam Vo Lan (DVD9-Retail)

*Thiếu Lâm Võ Lan* (DVD9-Retail)

English Title: Days in Shaolin

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. 

Thể Loại: Võ Thuật, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
 

 PHIM HAY - ĐẶC BIỆT - MỜI MUA XEM

Diễn Viên: Nguyen Hoa, Tran Son Thong, Duong Van Long,Lieu Khai

$15.00
Per Page      41 - 60 of 268