Xã Hội

Sort By:  
Doi Chien Phan Nghich (Retail)

Đội Chiến Phản Nghịch (Retail)

English Title: Devil's Blues

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tam Nu Thien Su Vo Danh (Retail)

Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh (Retail)

English Title: Angles of Mission

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Canh Sat Hoang Gia (Retail)

Cảnh Sát Hoàng Gia (Retail)

English Title: The Righteous Cop

Item Description: Total 12 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.50
Thien Ac Doi Dau (Retail)

Thiện Ác Đối Đầu (Retail)
English Title: Good Again Bad

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$16.50
Liet Hoa Hung Tam 3 (Retail)

Liệt Hỏa Hùng Tâm 3 (Retail)

English Title: Burning Flame III

Item Description: Total 16 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$26.50
Huu Duyen Ky An 2 (Retail)

Hữu Duyên Kỳ Án II (Retail)

English Title: D.I.E. Again

Item Description: Total 13 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.50
Hoc Canh Hung Tam (Retail)

Học Cảnh Hùng Tâm (Retail)

English Title: The Academy

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Tam Ly Me Ao (Retail)
Tâm Lý Mê Ảo (Retail)
English Title: Placebo Cure
Item Description: Total 10 DVDs-Retail.
Thể Loại: Xã Hội Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video  Quality [Hình ảnh rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Xinh Dep Tuoi Mong (Retail)

Xinh Đẹp Tuổi Mộng (Retail)

English Title: Not Just A Pretty Face
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 tập
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
Cung Vuot Gian Nan (Retail)

Cùng Vượt Gian Nan (Retail)

English Title: Scavengers' Paradise
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 tập
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
No Tinh (Retail)

Nợ Tình (Retail)

English Title: Love Bond
Item Description: Total 15 DVD-Retail. Trọn Bộ 30 Tập
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$24.50
Hon Nhan Va Su Nghiep (Retail)

Hôn Nhân Và Sự Nghiệp (Retail)

English Title: La Femme Desperado

Item Description: Total 11 DVD-Retail. Trọn Bộ 22 Tập.

Thể Loại: Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.00
Bo Me Bat Dac Di (Retail)

Bố Mẹ Bất Đắc Dĩ (Retail)

English Title: A Handful Of Love

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Ban Tay Nhan Ai 3 (Retail)

Bàn Tay Nhân Ái Tập 3 (Retail)

English Title: Healing Hand 3

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Nghia Hau Sinh (Retail)

Nghĩa Hậu Sinh (Retail)

English Title: You're Hired

Item Description: Total 11 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.00
Nhan Thien Su (Retail)

Nhân Thiên Sứ (Retail)

English Title: Superpower

Item Description: Total 5 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 5 DVD-Retail 100% Uncompressed DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Duyen Tinh Chiec Banh Bong Lan (Retail)

Duyên Tình Chiếc Bánh Bông Lan (Retail)

English Title: The Gâteau Affairs

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Lieu Phap Nhan Tam (Retail)

Liệu Pháp Nhân Tâm (Retail)

English Title: A Great Way To Care

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Trang Dai Phan Son (Retail)

Trang Đài Phấn Son (Retail)

English Title: The Charm Beneath

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Quy Luat Song Con (Retail)

Quy Luật Sống Còn (Retail)

English Title: Survivor's Law

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Luật Pháp, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$19.50
Per Page      121 - 140 of 268