Hàn Quốc

Sort By:  
Ban Ha Ngoi Sao (Retail)

*Bắn Hạ Ngôi Sao* (Retail)

English Title: Star Shooting

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Nhơn Thành, Toàn Độ Yến, Lý Thoại Trân......

$9.50
Nguoi Mau (Retail)

*Người Mẫu* (Retail)

English Title: Model

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jang, Dong Gun; Kim, Nam Joo; Han, Jae Suk......

$28.00
Uoc Mo Vuon Den 1 Ngoi Sao (Retail)

*Ước Mơ Vươn Đến Một Ngôi Sao* (Retail)

English Title: A Wish Upon A Star

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  An Tài Húc, Thôi Chân Thực, Xa Nhơn Biếu......

$12.50
Nhung La Thu Tinh (Retail)

*Những Lá Thư Tình* (Retail)

English Title: Love Letter

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Soo Ae, Jo Hyun Jae, Ji Jin Hee......

$12.50
Nang Tien Cua Toi (Retail)

Nàng Tiên Của Tôi (Retail)

English Title: My Fair Lady

Item Description: Total 11 DVD-R.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim Hee-Sun, Ko Soo, Son Chang-Min, Park Han-Byul......

$17.50
Nhung Ngay Dep Troi (Retail)

*Những Ngày Đẹp Trời* (Retail)

English Title: Beautiful Days

Item Description: Total 12 DVDs-Retail.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Bỉnh Hiếu, Thôi Trí Hữu......

$19.00
Ky Niem Bali (Retail)

*Kỷ Niệm Bali* (Retail)

English Title: Memories of Bali

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cho, In-Sung; Ha, Ji-Won; So, Ji-Sub, Park, Ye-Jin ......

$11.00
Thien Than Ho Menh (Retail)

*Thiên Thần Hộ Mệnh* (Retail)

English Title: Guardian Angel

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện.

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tống Huệ Kiều, Kim Dân Chung ......

$16.00
Van Bai Dinh Menh (Retail)

*Ván Bài Định Mệnh* (Retail)

All-In

Item Description: Total 12 DVD-R.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Bình Hiến, Chí Tình, Tống Huệ Kiều......

$19.00
Chi Dau 19 Tuoi (Retail)

*Chị Dâu 19 Tuổi* (Retail)

English Title: 19 Years Old Sister-In-Law

Item Description: Total 10 DVD-R.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim Ming-Hee, Kim Jae-Won, Jung Da-Bin, Yoon Kye-Sang...

$16.00
Sac Mau Tinh Yeu (Retail)

*Sắc Màu Tình Yêu* (Retail)

English Title: Endless Love

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Song Seong Hun, Song Hea Kyo, Han Chae Young, Won Bin, Han Na Na...

$14.50
Khach San (Retail)

*Khách Sạn* [Retail]

English Title: Hotel

Item Description: Total 10 DVD-R.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim, Seung-Woo; Bae, Yong-Jun; Song, Yoon-Ah; Song, Hae-Kyo...

$16.00
Anh Em Nha Bac Si (Retail)

*Anh Em Nhà Bác Sĩ* [Retail]

English Title: Doctor Brothers

Item Description: Total 08 DVD-R.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jang Dong Gun, lee young ace...

$12.50
Nguoi Dan Ba Dau Tien (Retail)

*Người Đàn Bà Đầu Tiên* [Retail]

English Title: All About Eve

Item Description: Total 10 DVD-R.

 

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jang Dong Gun, Chae Rim, Han Jae Suk, Kim So Yean...

$16.00
Lang Man (Retail)

Lãng Mạn (Retail)

English Title: Romance

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

  

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series


Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim, Jae-Won; Kim, Ha-Neul; Jin Cheng Huan, An Yan Hong....

$12.50
Vong Xoay Tinh Yeu (Retail)

*Vòng Xoáy Tình Yêu* (Retail)

English Title: Love on Carrousel

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: ang Suh Hee, Kim Nam Jin, Soo Ae, Lee Dong Wook...

$32.00
Nhung Dai Tieu Tho (Retail)

*Những Đại Tiểu Thơ* (Retail)

English Title: Little Women

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Park, Yoo- Jin. Park, Eun- Hae. Kim, Jung-Hyun. Kim, Ho-Jin. Lee, Yoon-Mi. Lue-Shan...

$16.00
Co Giao Va Keo Bong Gon (Retail)

*Cô Giáo & Kẹo Bông Gòn* (Retail)

English Title: Hardtack Teacher & Sugar Candy

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Gong Yoo, Gong Liyo Jin, Choi Yeo Jin, Kim Da Liyun...

$12.50
Anh Hung Bien Ca (Retail)

*Anh Hùng Biển Cả* (Retail)

English Title: God of the Sea

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm -Kiếm Hiệp , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Soo-Jong Choi, Il-Kuk Song, Ae Soo...

$28.00
Nhung Nguoi Toi Yeu (Retail)

*Những Người Tôi Yêu* (Retail)

English Title: My Beloved

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Han, Eun-Jung; Kim, Dong-Wan; Park, Eun-Hye; Jo, Dong-Hyeok

$14.50
Per Page      161 - 180 of 215