VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Nhat Ky Hoang Cung (VNLT)
Nhật Ký Hoàng Cung (VNLT)  (HD Remux)
English Title: The Night Watchman
Item Description: Trọn bộ 08 DVD-Retail gồm 24 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Luc Tieu Phung Va Hoa Man Lau (VNLT)
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu  (HD Remux)
English Title: Detectives and Doctors
Item Description: Trọn bộ 15 DVD-Retail gồm 43 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$23.00
Bai Tinh Ca Cho Em (VNLT)

Bài Tình Ca Cho Em (VNLT)

English Title: The Ultimate Audition
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 14 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.00
Hoang Hau Ve Tu Phu (VNLT)
Hoàng Hậu Vệ Tử Phu  (HD Remux)
English Title: The Virtuous Queen of Han
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 38 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Bon Chang Trai Con Nha Giau (VNLT)

Bốn Chàng Trai Con Nhà Giàu (VNLT)

English Title: Boys Over Flowers

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc, do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$14.00
Nhat Dai Vo Than (VNLT)
Nhất Đại Võ Thần (HD Remux)
English Title: God of War
Item Description: Trọn bộ 19 DVDs-Retail gồm 56 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 19 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$29.00
Nhung Chang Trai 9 Cong (VNLT)
Những Chàng Trai 9+ (HD Remux)
English Title: Plus Nine Boys 
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 14 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

$8.00
Tan My Nhan Ngu (VNLT)
Tân Mỹ Nhân Ngư (HD Remux)
English Title: Surplus Princess
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 10 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Tay Sung Than (VNLT)
Tay Súng Thần (HD Remux)
English Title: God’s Quiz 4
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Than Giam Dinh 4 (VNLT)
Thần Giám Định 4 (HD Remux)
English Title: God’s Quiz 4
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Hanh Phuc Co That (VNLT)
Hạnh Phúc Có Thật (HD Remux)
English Title: Wonderful Days
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Cau Vong Hoang Kim (VNLT)
Cầu Vòng Hoàng Kim (HD Remux)
English Title: Golden Rainbow
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 41 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Tinh Yeu Tro Lai (VNLT)
Tình Yêu Trở Lại (HD Remux)
English Title: Love Again
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Doi Dieu Tra Ky Quai (VNLT)
Đội Điều Tra Kỳ Quái (HD Remux)
English Title: Grandpas Over Flowers Investigation Team
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Nga 3 Tinh (VNLT)
Ngã 3 Tình (HD Remux)
English Title: Golden Cross
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

Be the first to review this product!

$11.00
Ba Chang Ngu Lam (VNLT)
Ba Chàng Ngự Lâm (HD Remux)
English Title: The Three Musketeers
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Long Me (VNLT)
Lòng Mẹ (HD Remux)
English Title: Mama – Nothing to Fear
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Co Nang Dang Yeu (VNLT)
Cô Nàng Đáng Yêu (HD Remux)
English Title: She’s So Lovable
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Tro Choi Doi Tra (VNLT)
Trò Chơi Dối Trá (HD Remux)
English Title: Liar Game
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Tinh Yeu Hoc Duong (VNLT)
Tình Yêu Học Đường (HD Remux)
English Title: High School Love on
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Per Page      181 - 200 of 280