VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Than Tai Den (VNLT)

Thần Tài Đến (VNLT)

English Title: May Fortune Smile On You
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Doan Binh Phai Yeu (VNLT)

Đoàn Binh Phái Yếu (VNLT)

English Title: My Unfair Lady
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Quy Nang Ham Phan (VNLT)

Quý Nàng Hẩm Phận (VNLT)

English Title: The No No Girl
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Ngoc Boi Uyen Uong (VNLT)
Ngọc Bội Uyên Ương (VNLT)(HD-Remux)
English Title: The Yuan Yang Pei
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Ga Kho (VNLT)
Gã Khờ (VNLT)(HD Remux)
English Title: The Innocent Man
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Tan Thoi Minh Nguyet (VNLT)

Tân Thời Minh Nguyệt (VNLT)

English Title: The Legend of Qin
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 54 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$29.00
Ngay Do Ta Chua Yeu (VNLT)

Ngày Đó Ta Chưa Yêu (VNLT)

English Title: The Time We Were Not in Love 
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Gong Shim Dang Yeu (VNLT)

Gong Shim Đáng Yêu (VNLT)

English Title: Beautiful Gong Shim
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Doa Hoa Trong Nguc (VNLT)

Đóa Hoa Trong Ngục (VNLT)

English Title: The Flower in Prison
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 51 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Anh Hung Cai The Tao Thao (VNLT)
Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo (VNLT)
English Title: Cao Cao
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 41 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Vo Than Trieu Tu Long (VNLT)
Võ Thần Triệu Tử Long (VNLT)
English Title: The Deer and the Cauldron
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 49 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.00
Nu Dac Cong X (VNLT)
Nữ Đặc Công X (VNLT)
English Title: Agent X
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Cuc Pham Tan Nuong (VNLT)

Cực Phẩm Tân Nương (VNLT)

English Title: My Amazing Bride
Item Description: Trọn bộ 20 DVD-Retail gồm 40 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$32.00
Truyen Thuyet Ho Ly (VNLT)
Thuyền Thuyết Hồ Ly  (VNLT) (HD Remux)
English Title: Green Hill Fox Legend
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 37 Tập.
 
Thể Loại: Liêu Trai Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Tan Than Dieu Dai Hiep (VNLT)
Tân Thần Điêu Đại Hiệp  (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Romance Of The Condor Heroes
Item Description: Trọn bộ 17 DVD-Retail gồm 52 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Tan Loc Dinh Ky 2015 (VNLT)
Tân Lộc Đỉnh Ký (VNLT)
English Title: The Deer and the Cauldron
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.00
Lang Nghe Hanh Phuc (VNLT)
Lắng Nghe Hạnh Phúc (VNLT)
English Title: Someone Like You
Item Description: Trọn bộ 7 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Tan Manh Long Qua Giang (VNLT)
Tân Mãnh Long Quá Giang (VNLT)
English Title: Way of the Dragon
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Bi An Trai Tim (VNLT)
Bí Ẩn Trái Tim (VNLT)
English Title: Everybody Has Secrets
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Bi Mat Thieu Lam (VNLT)
Bí Mật Thiếu Lâm (VNLT)
English Title: Murder Mystery
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 10 Tập.

Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Per Page      61 - 80 of 280