VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Ngoc Kiem Ky Duyen (VNLT)
Ngọc Kiếm Kỳ Duyên (VNLT)
English Title: Legend of Goddess Luo
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 68 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Thich Thanh Hai Nuong (VNLT)
Thích Thanh Hải Nương (VNLT)
English Title: Sea Mother
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 39 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
An The Gia Mon (VNLT)
Ẩn Thế Giả Môn (VNLT)
English Title: The Hiddens
Item Description: Trọn bộ 7 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Bich Huyet Thu Huong Mong (VNLT)
Bích Huyết Thư Hương Mộng (VNLT)
English Title: A Scholar Dream of Woman
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 37 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Than Tham Noi Tro (VNLT)
Thần Thám Nội Trợ (VNLT)
English Title: A Detective Housewife
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 41 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Tieu Mon Quan Kiem (VNLT)
Tiêu Môn Quan Kiếm (VNLT)
English Title: The Great Protector 
Iem Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 38 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Mau Cua Nuoc Mat (VNLT)
Màu Của Nước Mắt (VNLT)
English Title: The Wife's Lies
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 53 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Nguoi Thu Ba (VNLT)
Người Thứ Ba (VNLT)
English Title: To the Dearest Intruder
Item Description: Trọn bộ 5 DVDs-Retail gồm 15 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 5 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Tuy Duong Anh Hung (VNLT)
Tùy Đường Anh Hùng (VNLT)
English Title: New The Eleventh Son 
Iem Description: Trọn bộ 31 DVDs-Retail gồm 62 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 31 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$48.00
Thuong Gia Ky Tai (VNLT)

Thương Gia Kỳ Tài (VNLT)

English Title:  The Merchants of Qing Dynasty
Item Description: Trọn bộ 9 DVD-Retail gồm 34 Tập.

Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Tan Tieu Thap Nhat Lang (VNLT)
Tân Tiêu Thập Nhất Lang (VNLT)
English Title: New The Eleventh Son
Iem Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Minh Nhuoc Hieu Khe (VNLT)
Minh Nhược Hiểu Khê (VNLT)
English Title: Moon River
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung  Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Tho San Tien Thuong (VNLT)
Thợ Săn Tiền Thưởng (VNLT)
English Title: The Bounty Hunter
Item Description: Trọn bộ 6 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 6 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Ban Trai Cua Me Toi (VNLT)
Bạn Trai Của Mẹ Tôi (VNLT)
English Title: Diamond Lover
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 70 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Tan Lieu Trai Chi Di (VNLT)
Tân Liêu Trai Chí Dị (VNLT)
English Title: Ghost Story 4
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 39 Tập.

Thể Loại: Liêu Trai  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Nu Phien Dich (VNLT)
Nữ Phiên Dịch (VNLT)
English Title: Translator
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Ngu Thu Dai Nao Dong Kinh (VNLT)
Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh (VNLT)
English Title: The Legend of Miyue
Item Description: Trọn bộ 21 DVD-Retail gồm 42 Tập.

Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$32.50
Cuoc Chien Hong Nhan (VNLT)
Cuộc Chiến Hồng Nhan (VNLT)
English Title: Battle Of The Beauty
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 26 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Van Trung Ca (VNLT)
Vân Trung Ca (VNLT)
English Title: Love Yun Ge from the Desert
Item Description: Trọn bộ 23 DVDs-Retail gồm 45 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 23 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$36.00
Bich Huyet Thu Huong Mong (VNLT)
Bích Huyết Thư Hương Mộng (VNLT)
English Title: A Scholar Dream of Woman
Item Description: Trọn bộ 16 DVDs-Retail gồm 47 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Per Page      81 - 100 of 280