VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Tam Long Nguoi Me (VNLT)
Tấn Lòng Người Mẹ (VNLT)
English Title: MOM
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Cong To Vien Ma Ca Rong (VNLT)
Công Tố Viên Ma Cà Rồng (HD Remux)
English Title: Vampire Prosecutor
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Yeu Trong Toan Tinh (VNLT)
Yêu Trong Toan Tính (VNLT)
English Title: High Society
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Yeu Khong Kiem Soat (VNLT)
Yêu Không Kiểm Soát (VNLT)
English Title: Uncontrollably Fond
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Nguoi Tinh Kim Cuong (VNLT)
Người Tình Kim Cương (VNLT)
English Title: Diamond Lover
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 68Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Chi Muon Anh Yeu Em (VNLT)
Chỉ Muốn Anh Yêu Em (VNLT)
English Title: Just You
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Tien Nu Giang Tran (VNLT)
Tiên Nữ Giáng Trần (VNLT)
English Title: I Love You From Today
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 101 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$31.00
Chung Mot Mai Nha HQ (VNLT)
Chung Một Mái Nhà (HQ) (VNLT)
English Title: I Love You From Today
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 101Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$31.00
Tam Biet Mr Black (VNLT)
Tạm Biệt Mr. Black (VNLT)
English Title: Goodbye Mr. Black
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Cong Ly Va Danh Loi (VNLT)
Công Lý Và Danh Lợi (VNLT)(Retail)
English Title: The Men of Justice
Item Description: Trọn bộ 09 DVDs-Retail gồm 35 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Mi Nguyet Truyen (VNLT)
Mị Nguyệt Truyện (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Legend of Miyue
Item Description: Trọn bộ 21 DVD-Retail gồm 81 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$33.50
Doa Hoa Luong SInh (VNLT)
Đóa Hoa Lưỡng Sinh (VNLT)(HD-Remux)
English Title: Twice Blooms The Flower
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 39 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Hoa Bi (VNLT)
Họa Bì (VNLT) (HD Remux)
English Title: Paint Skin
Item Description: Trọn bộ 09 DVD-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Hoi Uc (VNLT)
Hồi Ức (VNLT)
English Title: Remember
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Chuyen Tinh Bong Bong (VNLT)
Chuyện Tình Bong Bóng (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Luc Long Tranh Ba (VNLT)
Lục Long Tranh Bá (VNLT)
English Title: Six Flying Dragons
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Khi Me Ra Tay (VNLT)
Khi Mẹ Ra Tay (VNLT)
English Title: Angry Mom
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Tam Biet Hon Nhan (VNLT)
Tạm Biệt Hôn Nhân (VNLT)
English Title: Oh My Venus
Item Description: Trọn bộ 21 DVDs-Retail gồm 103 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$33.50
Ke Nguy Trang (VNLT)
Kẻ Ngụy Trang (VNLT)(HD-Remux)
English Title: Disguiser
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 41 Tập.

 

Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Co Dau Bep Ca Tinh (VNLT)
Cô Đầu Bếp Cá Tính (VNLT)
English Title: Love Myself or You
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Per Page      121 - 140 of 280