Kiếm Hiệp

Sort By:  
Dai Thich Khach

*Đại Thích Khách*

English Title: The Hitman Chronicles  

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Tắc Sĩ, Từ Cấn Giang, Tiều Tiểu Hào, Cổ Thiên Lạc, Lương Tiểu Băng,  Phan Thiếu Hoang, Lưu Khả Lệ .....

$20.00
Quan Truong Danh Tham

Quan Trường Danh Thám

English Title: The Fist of Law

Item Description: Total 10 DVDs. 

Thể Loại: Cổ Trang, do TVBI thực hiện.

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Khương Tự Vệ, Trần Tú Vân, Thái Thiếu Phần....

$15.20
Cat Tinh Bao Hy

Cát Tinh Báo Hỷ

English Title: The Legend of Master Chan

Item Description: Total 10 DVDs. 

Thể Loại: Cổ Trang, do TVBI thực hiện.

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Thiệu Luân, Châu Hải Mi....

$15.20
Giang Son Va My Nhan

* Giang Sơn Và Mỹ Nhân*

English Title: KingDom and Beauty

Item Description: Total 12 DVDs.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện.

Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phùng Bửu Bửu, Trương Phục Kiến, Tôn Hoa....

$18.50
Dai Tuong Trinh Thanh Cong

*Đại Tướng Trịnh Thành Công*

English Title: The National Hero 

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Gia Kính .....

$9.50
Thai Binh Cong Chua

*Thái Bình Công Chúa*

English Title: Princess of The Great 

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Nhân .....

$20.00
Tong Lien Sanh Toa Duong

*Tống Liên Sanh Tòa Đường*

English Title: The Famous Physician 

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Lập, Trương Định, Trương Thiết Lâm, Vương Cang.....

$18.50
Thai Tu Tranh Hoang Luc

*Thái Tử Tranh Hoàng Lục*

English Title: The Juvenile Jia-Cing Emperor 

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Duy Đức, Trương Quốc Lập, Vương Cương....

$18.50
Dai Thanh Hau Cung

*Đại Thanh Hậu Cung*

English Title: Concubines of Qing Emperor 

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringTrần Hạo Dân, Trần Vĩ .....

$18.50
Thieu Nien Doat Ngoi

*Thiếu Niên Đoạt Ngôi*

English Title: The National Hero 

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Lập, Huỳnh Thiếu Kỳ, Trương Thiết Lâm, Điềm Nữu, Vương Cương, Vương Diễm .....

$23.00
Ly Ve Tu Quan

*Lý Vệ Từ Quan*

English Title: Li Wei Ci Guan 

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tần Bái, Trịnh Phối Phối, Vu Va, Ôn Triệu Luân, Ôn Bích Hà.....

$27.50
Tuan Phu Luu Minh Truyen

*Tuần Phủ Lưu Minh Truyền*

English Title: The First Governor Of Taiwan 

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Đức Khải, Tu Cam Cao Oa, Tham Ngao Quan, Vuong Thanh Hoa, Nguu Thanh Phong.....

$20.00
Dai Minh Trieu Dai 1566

*Đại Minh Triều Đại 1566*

English Title: Da Ming Wang Chao 1566

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringTrần Bảo Quốc, Nghệ Đại Hồng, Hoàng Trí Trung .....

$18.50
Nhat Dai Hoang Hau

*Nhất Đại Hoàng Hậu*

English Title: "Empress of The Time" Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

 

StarringPhan Nghinh Tử, Lưu Thanh Vân .....

$21.50
Than Co Dieu Toan Luu Ba On 3

* Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Cửu Quan Thập Bát Trảm*

English Title: The Legend of Liu Bo Wen 3

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language
                                                                                                                                                                                   Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Thiếu Kỳ, Trần A Lan, Quách Chánh Kỳ, Cơ Quan Trung, Lưu Đức Khải...

$27.50
Than Co Dieu Toan Luu Ba On 2

* Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Thất Tuyệt Trận*

English Title: The Legend of Liu Bo Wen 2

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Huỳnh Thiếu Kỳ, Trần A Lan, Quách Chánh Kỳ, Cơ Quan Trung, Lưu Đức Khải...

$24.50
Than Co Dieu Toan Luu Ba On 1

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn

English Title: The Legend of Liu Bo Wen

Item Description: Total 27 DVDs.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 27 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Thiếu Kỳ, Trần A Lan, Quách Chánh Kỳ, Cơ Quan Trung, Lưu Đức Khải...

$42.50
Quan Cong

*Quan Công*

English Title:  "Kwan Kung"

Item Description: Total 08 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Lịch Sự, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

$12.50
Lac Nhan My Nhan
*Lạc Nhạn Mỹ Nhân* Phim Cũ
Beauty Of The Han's Dynasty
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tống Giang Linh, Thanh Trấn Nghiệp, Trầm Hải Dung, Hứa Gia Vinh...

$20.00
Thap Tu Nu Anh Hao
*Thập Tứ Nữ Anh Hào* Phim Cũ
Young's Female Warrior
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Uông Minh Toàn, Thạch Tú, Lý Lâm Lâm, Phùng Bửu Bửu...

$15.50
Per Page      21 - 40 of 122