Kiếm Hiệp

Sort By:  
Thieu Nien Dai Kham Sai

* Thiếu Niên Đại Khâm Sai*

English Title: Tales of the Legate

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đinh Đang, Tăng Chí Vĩ, Ngô Manh Đạt, Thư Sướng, Đồng Lệ Lệ, Trương Mạc..

$18.50
Dieu Thu Than Bo Tieu Gia Nhan

* Diệu Thủ Thần Bổ Tiểu Giai Nhân*

English Title: Magic Fingers, Constable & The Beauty

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Ngô Manh Đạt, Vương Chí Cung, Liên Kiết Oanh, Phương Thanh Trải, Trần Vũ Phong, Hứa Xuân Hoa..

$21.50
Tu Dai Danh Tham

* Tứ Đại Danh Thám*

English Title:  Four Famous Agent

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Xa Nhân Biểu, Thủy Linh, Lý Tương, Vương Diểm, Chung Hán Lương, Châu Lôi..

$18.50
Nghich Thuy Han

* Nghịch Thủy Hàn*

English Title:  The River Flowing BackWard

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Chí Lâm, Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, Huỳnh Trí Hiển, Vu Na, Tống Giai..

$21.50
Phong Luu Anh Hung Truyen

* Phong Lưu Anh Hùng Truyền*

English Title: Hero Youngle

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Khuẩn Thế Huân, Lưu Hiểu Khánh, Đường Quốc Cường, Lưu Mãn, Bảo Kiếm Phong, Trần Long....

$21.50
Bat Bien Ky Hiep

* Bát Biến Kỳ Hiệp*

English Title: Lday Stealer

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Lương Tiểu Băng, Duẩn Thiên Chiếu, Lương Gia Nhàn, Thương Thiên Ngu, Trương Cấm Trinh, Tần Khải Duy..

$17.00
Phong Toa Bien Cuong

* Phong Tỏa Biên Cương*

English Title: A Nation Besieged

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Khấu Thế Huân, Vương Cơ, Cao Viên Viên, Liễu Cảnh Sanh..

$14.00
Bien Thanh Tieu Tu

* Biên Thành Tiểu Tử*

English Title: A Remote Borderland

Item Description: Total 12 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Đỗ Đức Vi, Trần Đức Dung...

$18.50
Thien Kiem Quan Hiep

* Thiên Kiếm Quần Hiệp*

English Title: Heavenly Swords & Chevaliers

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Thiệu Phong, Tôn Diệu Oai, Nhạc Linh, Tuyết Giai Nghi, Trương Phong Nghị..

$18.50
Loi Phong Thap Anh Hung Truyen

* Lôi Phong Tháp Anh Hùng Truyền*

English Title: Hero At The Thundering Tower

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiêu Ân Tuấn, Dương Văn Na, Trương Thiết Lâm, Vương Thì Khôi....

$12.50
Nu Tuong Hao Kiet

* Nữ Tướng Hào Kiệt*

English Title: Mulan

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Triệu Văn Trác, Viên Vĩnh Nghi, Tiêu Ân Tuấn, Quan Lễ Kiệt, Tô Hưng, Trịnh Phối Phối....

$29.50
Phung Cau Hoang

* Phụng Cầu Hoàng*

English Title: Peotic Melody

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiêu Ân Tuấn, Phác Mỹ Tuyên, Hoàng Hài Ba, Lưu Hi Viên, Đào Ân Nguyên, Lưu Tiểu Vi..

$20.00
Ho Hoa Ky Duyen

* Hộ Hoa Kỳ Duyên*

English Title: A Guardian's Love Story

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Ngô Manh Đạt, Khưu Tâm Trí, Tần Phong.....

$17.00
Long Phi Tuong Cong

* Long Phi Tướng Công*

English Title: The Flying Dragon

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Quan Lễ Kiệt, Lưu Hằng.....

$23.00
Ma Dao Dai Quyet Dau

* Ma Đạo Đại Quyết Đấu*

English Title: Legend Of The Snake Spirits

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiêu Ân Tuấn, Phạm Văn Phượng, Lý Minh Thuận, Trương Ngọc Yến....

$27.50
Truong Kiem Tuong Tu

* Trường Kiếm Tương Tư*

English Title: Sword of The Outlaw

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Không, Lý Băng Băng, Lý Thiên....

$21.50
Giang Son Phong Vu Tinh

*Giang Sơn Phong Vũ Tình*

English Title: Affare in the Swing Age

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vương Cương, Trương Lan Lan, Trần Bảo Quốc, Ngưu Lợi, Lý Kiến Quần, Trần Đạo Minh....

$23.00
Luu Manh Thai Y

* Lưu Manh Thái Y*

English Title: Healer

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tôn Diệu Oai, La Hải Yên, Lý Lặp Quần, Nhậm Tuyền, Lý Tiểu Hiền, Vương Quần....

$18.50
Thai Cuc Anh Hung

* Thái Cực Anh Hùng*

English Title: The Hero of Tai Ji

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Việt, Lý Hương Vũ, La Cương, Lôi Cách Sanh....

$15.50
Tan Tuy Hiep

Tân Túy Hiệp

English Title: Xin Zui Da Jin Zhi

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Gia Huy, Chea Rim, Mông Gia Tuệ....

$20.00
Per Page      41 - 60 of 122