Hàn Quốc

Đây là những phim bộ Hàn Quốc được chọn lọc chuyển từ dạng Tape sang DVD. Phim ra hay và hình ảnh vẫn tốt.
Sort By:  
Bien Am Tinh Xanh

Biển Ấm Tình Xanh

English Title: Let's go to the Beach

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Jeon, Jin * Lee, Wan * Lee, Chang-Ah * Kang, Jung-Hwa

$11.00
Chon Lua
Chọn Lựa
English Title: Hero
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Jang Dong Gun, Lee Chang Hoan, Lee Min Young...

$14.00
Van Hat Bai Tinh Ca
Vẫn Hát Bài Tình Ca
English Title: Crystal
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim Nam Hoo, Park Young Woo, Kang Jung Je, Lee Jing Young, Yeon Jeang Als

$12.00
Nhung Co Gai Xau Xa
Những Cô Gái Xấu Xa
English Title: Bad Girls
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Park Kwang Hyun, Park Sol Mi, Yea Ji Won

$12.00
Thien Dinh To Duyen
Thiên Định Tơ Duyên
English Title: Match Make In Heaven
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hwang Sin Hye, Ahn Jae Wook, Yoo Yeo, Oh Seing Hyeon, Kwon O Doong

$12.00
Tinh
Tình
English Title: My Love
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do ATV thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim Ji Soo, Yoo Jun Sang, Kim Suk Hun....

$20.00
Chuyen Tinh Co 3 La
Chuyện Tình Cỏ 3 Lá
English Title: Three Leaf Clover
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lee Hyo Ri, Kim Gang Wu, Kim Jeong Hwa...

$12.00
Yeu
Yêu
English Title: Love
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Jang Dong Gun, Kim Mi Sook, Jeong Bo Chul, Kim Ji Soo...

$11.00
Hoi Uc
Hồi Ức
English Title: Remember
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phác Chánh Triết, Tôn Thái Ân, Khương Thu Định...

$11.00
Co Gai Ngo Ngao
Cô Gái Ngố Ngáo
English Title: A Funny Wild Girl
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Bae Doo Na, Shin Sung Woo, Kim Woo Mi, Kang Dong Won

$14.00
Van Phong Luat Su
Văn Phòng Luật Sư
English Title: Law Firm
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lee Jong Won, So Ji Sup, Kim Ji Ho, So Seung

$12.50
Loi Cau Hon Ngot Ngao
Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào
English Title: Sweet Proposal
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Park Gun Hyung, Kim Young Gun, Jeong Jun, So Ji Sup, So Yoo Jin...

$12.50
Ba Nguoi Ban
Ba Người Bạn
English Title: Three Musketeers
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim So Yeon, Ryu Jin, Son Ji Chang....

$14.50
Tinh Yeu O Quanh Ta
Tình Yêu Ở Quanh Ta
English Title: Love Is All Around
Item Description: Total 12 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Na La, Liên Chánh Huân, Kim Mỹ Thực...

$19.00
Giac Mo Trieu Phu Cua Co Kim
Giấc Mơ Triệu Phú Của Cô Kim
English Title: Ms Kim's Million Dollars Quest
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim Hyun Ju, Ji Jin Hee, Kim Sung Ryung, Park Gun Hyung...

$12.50
Anh Sang Cuoc Doi
Ánh Sáng Cuộc Đời
English Title: Sweet Proposal
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim So Yeon, Ryu Si Won, Ryu Sun, Park Kwang Hyun...

$14.50
Bap Rang
Bắc Rang
English Title: Popcorn
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Song Seoung Hun, Kim Kyu Ri...

$12.50
Ngai Cong Ly
Ngài Công Lý
English Title: Mr. Justice
Item Description: Total 11 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim So Yeon, Kim Sang Kyung, Park Ji Yoon...

$17.50
Doi Thu
Đối Thủ
English Title: Rival
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  So Joo Jin, Kim Min Jeong, Kim Joo Hyuk..

$16.00
Nhung Ngay Den Toi
Những Ngày Đen Tối
English Title: Wild Days
Item Description: Total 25 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội Đen , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ahn Jae Mo, Choi Dong Joon, Lee Deok Hae, Jun Young Sook, Jeon Mi Seon, Ko Doo Shim..

$39.50
Per Page      1 - 20 of 20
  • 1