Tình Cảm

Sort By:  
Khang Dinh Tinh Ca

*Khang Định Tình Ca*

English Title: Love of the High Lander
Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đường Quốc Cường, Hô Quân, Diệp Đồng, Ông Hồng, Hy Cầm Cao Oai....

$18.50
Duyen Kiep Lai Sinh

* Duyên Kiếp Lai Sinh*

English Title: A Re-Born Love

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Võ Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Khưu Tam Chí, Diệp Đồng, Trương Thiết Lâm,Vương Cang, Vương Diệp Xuân, Lưu Thọ...

$21.50
Chien Lua Tinh Nong
*Chiến Lữa Tình Nồng*Phim cũ
Love is Payable
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Mã Cảnh Đào, Lưu Gia Linh, Lưu Tuyết Hoa, Tôn Hưng...

$24.50
Per Page      81 - 83 of 83