Dieu Hung Tranh Bip

  $11.50
  Qty:

  Điêu Hùng Tranh Bịp

  English Title: Gamble's Dream

  Item Description: Total 07 DVDs.

  Thể Loại: Đánh Bài , do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

  Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

   

  Starring: Giang Hòa, Vạn Ý Vân, Trương Gia Huy, Dương Ngọc Mai, Duấn Thiên Chiếu....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.