Song Bac Phong Van (Retail)

$29.50
Qty:

Sòng Bạc Phong Vân (Retail)

English Title: Dicey Business

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài , do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

StarringÂu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyền, Huỳnh Tông Trạch, Miêu Kiều Vĩ, Dương Vi, Hứa Thiêu Hùng....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.