Vua Bip (Retail)

$19.50
Qty:

Vua Bịp (Retail)

English Title: The Shell Games

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài , do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

StarringUổng Minh Toàn, Tạ Hiền, Nhiệm Đạt Huê, Dương Quân....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.