Nguc Tu Phong Van 1,2 (Retail)

$5.00
Qty:

*Ngục Tù Phong Vân 1,2* (Retail)

English Title: Prison on Fire 1&2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Lương Gia Huy....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.