Khai Phong Ky An (VNLT) (Retail)

  $20.00
  Qty:
  Khai Phong Kỳ Án  (Retail)
  English Title: Arbiter Of Kaifeng Mystery
  Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 40 Tập.
  Thể Loại: Xử Án Do Trung Hoa thực hiện .
  Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
  Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
  Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
  Included: Chapters Selection

   

  Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

  Khai Phong Kỳ Án gồm các vụ kỳ án:

  Vụ Án Thứ 1: Hồng Châu Di Hận 
  Vụ Án Thứ 2: Kim Ngọc Minh 
  Vụ Án Thứ 3: Bách Thiện Đường Nghi Vấn 
  Vụ Án Thứ 4: Thao Hương Lầu 
  Vụ Án Thứ 5: Đoan Khê Huyết Nghiên 

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.