Khai Phong That Hiep (Retail)

$75.50
Qty:

Khai Phong Thất Hiệp(Retail)

English Title: Justice Pao

Item Description: The DVD set come 15 parts and contain 46 DVDs.

Thể Loại: Kỳ Án , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 46 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Starring: Kim Siêu Quần, Lử Lương Vỉ, Thái Hiểu Nghi, Lưu Ngọc Đình, Âu Dương Long, Triệu Vỉnh Khanh, La Liệt, Huỳnh Thủ Đường, Tái Tế Văn, Lưu Đức Khải, Triệu Vĩnh Hương, Phạm Hồng Hiên, Dương Quần,Lâm Tâm Như, Bạch Biếu, Lý Chi Hy, Phạm Hùng Hiển, Mể Tuyết, Lâm Vỉ Thìn, Trang Tịnh Nhi, Lý Nhuận Kỳ, Miêu Kiều Vĩ, Lâm Oai, Vĩ Liệt....

Phần 1: Hiệp Cốt Thần Toán = 5 DVDs

Phần 2: Nghĩa Đảm Hiệp Khách = 5 DVDs

Phần 3: Bản Sắc Anh Hùng = 3 DVDs

Phần 4: Mai Hoa Đào = 3 DVDs

Phần 5: Tình Âm Dương = 3 DVDs

Phần 6: Thù Chi Kiếm = 3 DVDs

Phần 7: Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hửu Lệ = 3 DVDs

Phần 8: Sát Mẫu Trạng Nguyên = 3 DVDs

Phần 9: Thiết Khưu Phần = 3 DVDs

Phần 10 & 11: Tái Thế Tình Thù = 6 DVDs

Phần 12 & 13: Tuẩn Tình Ký = 6 DVDs

Phần 14 & 15: Thẩm Bạch Mao = 3 DVDs

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.