Buc Man Bi Mat (Retail)

$18.50
Qty:

Bức Màn Bí Mật (Retail)

English Title: Witness To A Prosecution

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kỳ Án , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Trần Diệu Anh, Tuyên Huyên, Tạ Thiên Hoa, Quãng Văn Tuấn ...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.