Thien Than Ao Trang (Retail)

$12.50
Qty:

* Thiên Thần Áo Trắng * (Retail)

English Title: The Hospital

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed RETAIL DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngôn Thừa Húc, DuongCam Hoa,Ngô Mạng Đạt, Truong Quan Ninh

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.