Nu Hon Ban Dau (Retail)

  $15.50
  Qty:

  * Nụ Hôn Ban Đầu* (Retail)

  English Title: It Starts With A Kiss

  Item Description: Total 10 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lâm Y Thần, Trịnh Nguyên Sướng, Uống Đông Thành, Hứa Vĩ Ninh...

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.