Dan Ba Que Chau (Retail)

  $12.50
  Qty:

  * Đàn Bà Quế Châu* (Retail)

  English Title: Ladies of Guizhou

  Item Description: Total 08 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Quí Á Lôi, Như Bình, Cao Phong, Vương Duy Duy, Tào Diễm Diễm, Cao Dung, Mã Tuyết Nguyên...

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.