Ngan Ho Ve Dem (Retail)

  $15.50
  Qty:

  * Ngân Hồ Về Đêm* (Retail)

  English Title: Silver Tycoon

  Item Description: Total 10 DVD-R.

  Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Huỳnh Nhật Hòa, Tăng Hoa Thiện, Phương Cương, Giang Hòa, Lữ Tùng Hiến, Trương Gia Huy, Thái Hiếu Nghi

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.