Sau Le Bong 1 - Nguoi Vo Cam (Retail)

$14.00
Qty:

* Sầu Lẻ Bóng 1 - Người Vợ Câm* (Retail)

Giấc Mộng nguyên tác Quỳnh Dao

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Tuyết Hoa, Lâm Thụy Dương, Triệu Vĩnh Hương, Du Tiếu Phàm, Kim Siêu Quần.....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.