Huyen Thoai Kiep Yeu Tinh (Retail)

$13.50
Qty:

Huyền Thoại Kiếp Yêu Tinh (Retail)

English Title: Strange Tales of HaoThai

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Huyền Thoại , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

StarringHuỳnh Hiển Băng, Lý Băng Băng, Lâm Chí Dỉnh, Hồ Ca, Dương Thừa Lâm, Trương Đạt Minh

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.