Bach Xa Chinh Truyen (Retail)

$20.00
Qty:

Bạch Xà Chính Truyện (Retail)

English Title: Tale of the Oriental Serpent

Item Description: Trọn bộ 12 DVD-Retail.
Thể Loại: Thần Thoại Do TaiSeng Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video  Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
 

Diễn ViênKhưu Tâm Chí, Phó Diễu, Lưu Thi, Thi Tri Sư....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.