Thieu Nien Doat Ngoi

$23.00
Qty:

*Thiếu Niên Đoạt Ngôi*

English Title: The National Hero 

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Lập, Huỳnh Thiếu Kỳ, Trương Thiết Lâm, Điềm Nữu, Vương Cương, Vương Diễm .....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.