Tong Lien Sanh Toa Duong

  $18.50
  Qty:

  *Tống Liên Sanh Tòa Đường*

  English Title: The Famous Physician 

  Item Description: Total 12 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Trương Quốc Lập, Trương Định, Trương Thiết Lâm, Vương Cang.....

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.