Nhung Ngay Den Toi

$39.50
Qty:
Những Ngày Đen Tối
English Title: Wild Days
Item Description: Total 25 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội Đen , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ahn Jae Mo, Choi Dong Joon, Lee Deok Hae, Jun Young Sook, Jeon Mi Seon, Ko Doo Shim..

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.