Doi Thu

$16.00
Qty:
Đối Thủ
English Title: Rival
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  So Joo Jin, Kim Min Jeong, Kim Joo Hyuk..

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.