Ngai Cong Ly

$17.50
Qty:
Ngài Công Lý
English Title: Mr. Justice
Item Description: Total 11 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Kim So Yeon, Kim Sang Kyung, Park Ji Yoon...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.