Ba Nguoi Ban

$14.50
Qty:
Ba Người Bạn
English Title: Three Musketeers
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Kim So Yeon, Ryu Jin, Son Ji Chang....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.