Co Gai Ngo Ngao

  $14.00
  Qty:
  Cô Gái Ngố Ngáo
  English Title: A Funny Wild Girl
  Item Description: Total 09 DVDs.
  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
  Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Bae Doo Na, Shin Sung Woo, Kim Woo Mi, Kang Dong Won

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.