Hoi Uc

  $11.00
  Qty:
  Hồi Ức
  English Title: Remember
  Item Description: Total 07 DVDs.
  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
  Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.
  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Phác Chánh Triết, Tôn Thái Ân, Khương Thu Định...

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.