Chuyen Tinh Co 3 La

$12.00
Qty:
Chuyện Tình Cỏ 3 Lá
English Title: Three Leaf Clover
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lee Hyo Ri, Kim Gang Wu, Kim Jeong Hwa...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.