Tinh

  $20.00
  Qty:
  Tình
  English Title: My Love
  Item Description: Total 13 DVDs.
  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do ATV thực hiện .
  Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed DVD.
  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Kim Ji Soo, Yoo Jun Sang, Kim Suk Hun....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.