Nhung Co Gai Xau Xa

$12.00
Qty:
Những Cô Gái Xấu Xa
English Title: Bad Girls
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Park Kwang Hyun, Park Sol Mi, Yea Ji Won

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.