Van Hat Bai Tinh Ca

  $12.00
  Qty:
  Vẫn Hát Bài Tình Ca
  English Title: Crystal
  Item Description: Total 08 DVDs.
  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
  Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed DVD.
  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Kim Nam Hoo, Park Young Woo, Kang Jung Je, Lee Jing Young, Yeon Jeang Als

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.