Chon Lua

$14.00
Qty:
Chọn Lựa
English Title: Hero
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese  language Only

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Jang Dong Gun, Lee Chang Hoan, Lee Min Young...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.