Bien Am Tinh Xanh

  $11.00
  Qty:

  Biển Ấm Tình Xanh

  English Title: Let's go to the Beach

  Item Description: Total 07 DVDs.

  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

  Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Jeon, Jin * Lee, Wan * Lee, Chang-Ah * Kang, Jung-Hwa

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.