Gia Dinh Khong Yen

  $17.00
  Qty:

  *Gia Đình Không Yên*

  English Title: ''Class of '93''

  Item Description: Total 11 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội Vui, do Hong Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

  Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Trần Mẫn Nhi, Âu Thiệu Luân, Ôn Bích Hà...

  • Availability: 95
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.