Hoang Ha Dai Phong Van (Retail)

  $48.00
  Qty:

  *Hoàng Hà Đại Phong Vân* (Retail)

  English Title: The Grand Canal

  Item Description: Total 30 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 30 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Lương Triều Vĩ, Trần Ngọc Liên, Ngô Khái Hòa, Trần Tú Châu, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Thanh Vân 

  • Availability: 97
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.